Dont Make My Face

Varför är det så känsligt att fotografera människor i offentliga miljöer? Hur fotograferar man ögonblicksbilder på stan utan att emellanåt riskera kränka människors integritet och till och med upplevas arrogant?

Detta projekt berör dilemmat att som fotograf upprätthålla den konstnärliga friheten samtidigt som man bemöter det intrång i integritet som människor kan uppleva när man tar deras fotografi.

Projektet ställdes ut på Sockholms kulturhus under våren 2020.

Människorna är staden.

Jag har valt att porträttera de ansikten som skapas av stadsrummet, där individen inte är objektet i bilden. Jag upplever att människorna i mina bilder är subjekt i den stadsbild jag vill skildra. Människorna är staden. För det är när vi träder ut på gatan vi går från individer till att bli subjekt för stadsbilden.