– Det finns ett samspel mellan människor och de roller vi intar för varandra. I uppträdandet finns autenticiteten och våra roller existerar bara i förhållande till den andre. Vi har lärt oss att inte försöka genomskåda detta rollspel, att inte ha för avsikt att avslöja eller själv bli avslöjad för den delen. Skulle vi bli påkomna skulle vi inte bara tappa vårt eget ansikte utan även de masker vi upprätthåller tillsammans.

Om fotograferandet

– Joar Vestergrens bilder visar ett genuint intresse för människan där han närmar sig tematiken genom olika utgångspunkter i en genre-eklekticism. Intensitet och nyfikenhet är ständigt närvarande i Vestergrens fotografier. Hans fotografier blir till en romantiserad dokumentation av samtiden.

Fritt letar Vestergren efter det som finns under de masker vi bär. Fångar sin omgivning och söker efter det verkliga jaget och många av Vestergrens fotografier genomskådar det rollspel vi försöker upprätthålla med våra manér. Vi blir påkomna med våra begär, masken försvinner och det kan bli obekvämt. 

Bakgrund

– Joar Vestergren är uppvuxen i Stockholm och har under flera perioder varit bosatt i bland annat Kazakhstan och Berlin. Intresset för fotografi föddes under Komvuxstudier som sedan ledde vidare till distansutbildningen Fotografiska processer, på Gamleby Folkhögskola. För närvarande studerar han fotografi på distans via Forsa Folkhögskola.

Kontakt

Gotlandsgatan 70 c
Stockholm, Sweden 11665